1. ระบบ internet ของบริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด จึงไม่สามารถ กดถอนเงินจากตู้ ATM ได้ในขนาดนี้ กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่คะ  
2. โครงการสัมมนาสัญจร ประจำปี 2557 เปิดลงทะเบียน 20-22 ตุลาคม 2557 ได้เต็มเรียบร้อยแล้ว แต่สามารถลงชื่อสำรองก่อน หากมีผู้สละสิทธิ์  
3. สัมมนาสัญจร ปี 2557 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นรถ  
4. รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2558  
5. เชิญชวนบริษัทประกัน ยื่นซองเสนอราคาเพื่อรับประกัน ประจำปี 2558  
6. ทางสำนักงาน สก.สค.จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมสั่งจองพระพฤหัสบดี องค์เทพแห่งความเป็นครู พุทธศักราช ๒๕๕๗ สามารถสั่งจองผ่านทางสหกรณ์ฯได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗