1. ประกาศรับสมัครกรรมการสหกรณ์ และรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ  
2. ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันประจำปี 2558  
3. ระบบ internet ของบริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด จึงไม่สามารถ กดถอนเงินจากตู้ ATM ได้ในขนาดนี้ กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่คะ  
4. โครงการสัมมนาสัญจร ประจำปี 2557 เปิดลงทะเบียน 20-22 ตุลาคม 2557 ได้เต็มเรียบร้อยแล้ว แต่สามารถลงชื่อสำรองก่อน หากมีผู้สละสิทธิ์  
5. สัมมนาสัญจร ปี 2557 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นรถ  
6. รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2558